Wydanie 2/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Występowanie wad refrakcji u uczniów w Polsce (str. 9)
Damian Czepita, Olgierd Palacz

Badania nad występowaniem anizometropii w Polsce (str. 12)
Ewa Majdanik1, Damian Czepita1, Krzysztof Safranow2

Zmiany refrakcji oka u uczniów w Polsce (str. 16)
Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Ustianowska, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz

Patogeneza krótkowzroczności (str. 19)
Katarzyna Kubasik-Kładna, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Wykształcenie a krótkowzroczność (str. 22)
Czepita Damian A.

Współistnienie wad refrakcji z różnymi postaciami zeza (str. 25)
Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Zastosowanie własnego zestawu testów do prowadzenia badań przesiewowych narządu wzroku u dzieci i młodzieży (str. 28)
Danuta Pieczyrak, Bogdan Miśkowiak

Zaburzenie konwergencji akomodacyjnej w sytuacji, gdy bodziec akomodacyjny jest jednobarwny (str. 34)
Malwina Lewandowska-Soboń

Dzieci i młodzież a soczewki kontaktowe (str. 39)
Tomasz Tokarzewski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI