Wydanie 3/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Astygmatyzm… i co dalej? (str. 7)
Marcin Rubajczyk, Jacek Robaszkiewicz, Anita Łagocka

Leczenie zachowawcze niezborności – współczesne możliwości korekcji (str. 10)
Marta Biesiadzka, Michał Wilczyński

Systemy stabilizacji miękkich torycznych soczewek kontaktowych (str. 16)
Adam Grzech, Marta Misiuk-Hojło

Korygowanie astygmatyzmu za pomocą lasera excimerowego (str. 17)
Justyna Izdebska1,2, Iwona Grabska-Liberek2,3

Współczesne możliwości operacyjnego leczenia astygmatyzmu (str. 23)
Ewa Bilińska1, Maria Omulecka2, Michał Wilczyński1

Występowanie astygmatyzmu i rozważania nad koniecznością jego korekcji u uczniów szkół specjalnych (str. 32)
Hanna Buczkowska, Katarzyna Perz, Bogdan Miśkowiak, Monika Feltzke

Znaczenie korekcji astygmatyzmu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną (str. 36)
Katarzyna Perz, Hanna Buczkowska, Bogdan Miśkowiak, Andrzej Michalski

Metoda wektorowa obliczania astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (str. 41)
Michał Wilczyński, Olena Wilczyńska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI