Wydanie 1/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Badanie okulistyczne wcześniaków o skrajnie niskiej wadze urodzeniowej z uwzględnieniem choroby zezowej
Maria Osińska, Agnieszka Zapaśnik, Katarzyna Kreft

Zespół Stillinga-Türka-Duanea - charakterystyka grupy pacjentów
Magdalena Sildatke-Bauer (1), Anna Budzyńska-Sildatke (2)

Ocena użyteczności OCT u dzieci z zezem i niedowidzeniem
Witold Korzekwa, Piotr Korzekwa

Porażenie nerwu VI - leczenie metodą transpozycji mięśni prostych pionowych
Olimpia Nowakowska, Piotr Loba, Anna Broniarczyk-Loba

Postępowanie w przypadku pacjenta z zezem zbieżnym akomodacyjnym
Ewa Witowska

Osoby słabowidzące - poczucie koherencji a style radzenia sobie w życiu codziennym
Krystyna Kurowska, Magdalena Zaremba, Beata Haor, Leokadia Rezmerska

Depresyjność a poczucie koherencji (SOC) jako wyznaczniki funkcjonowania w życiu codziennym osób słabowidzących
Krystyna Kurowska, Anna Kordylewicz

Osmolarność - aktualne spojrzenie na nowy standard w diagnostyce zaburzeń filmu łzowego
Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin

Świadomość zagrożenia zakażeniem MRSA w praktyce
Brien C. David (1), Cheryl Donnelly (2)

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI