Wydanie 2/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zasady korekcji wad refrakcji u dzieci
Wojciech Hautz, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska

Ocena centralnej grubości rogówki u dzieci z wadami refrakcji
Mirosława Grałek, Grażyna Sarti, Krystyna Kanigowska, Beata Kępa, Wojciech Hautz

Współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i postępowanie w krótkowzroczności
Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Współczesne metody wyrównywania krótkowzroczności
Tomasz Wilczyński, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Maria Formińska-Kapuścik, Aleksandra Zielińska, Ewa Pieczara

Wartość badania tylnej topografii rogówki w przypadkach istnienia zespołu hypoplazji podnabłonkowej (SEH) w przebiegu stożka rogówki
Piotr Jaworski, Krzysztof Trzciąkowski, Halina Wykrota

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI