Wydanie 1/2001

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 24 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Natura światła
Radosław Różycki, Andrzej Stankiewicz

Fizyczny i chemiczny efekt promieniowania elektromagnetycznego
Jacek Robaszkiewicz, Andrzej Stankiewicz

Uszkodzenie plamki światłem słonecznym
Marek Rękas, Władysław Marcinkiewicz, Tadeusz Rękas

Fotometria - źródła światła i luminancji
Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz, Aleksandra Usowska

Wykorzystanie zagadnień optyki geometrycznej w okulistyce
Adam Jarmak, Katarzyna Kaszuba

Wybrane zagadnienia dotyczące fizjologii widzenia
Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer, Mirosław Pastuszka, Piotr Jurowski, Roman Goś

Wady refrakcji układu optycznego oka
Małgorzata Zdzieszyńska, Arkadiusz Goś

Dynamiczna ostrość wzroku
Jarosław Kuliński, Wojciech Skowroński, Małgorzata Latek-Najder

Urządzenia wspomagające widzenie nocne
Karol Stasiak, Wojciech Skowroński, Mariusz Strąk

Widzenie nocne w lotnictwie
Karol Stasiak, Wojciech Skowroński, Andrzej Salata

Soczewki okularowe - historia i teraźniejszość
Jerzy Urski, Sylwia Radzimirska, Marta Karnicka, Jerzy Kramarczyk

Optyczne urządzenia dla słabowidzących
Wojciech Skowroński, Karol Stasiak, Jarosław Kuliński

Fotografia okulistyczna
Piotr Jurowski, Kinga Hadław-Durska

Aspekty kliniczne przedłużonego noszenia soczewek kontaktowych na przykładzie soczewki Focus Night&Day
Jerzy Szaflik, Anna Maria Ambroziak, Anna Zaleska, Jacek P. Szaflik

Soczewki kontaktowe w aspekcie dostępności tlenu dla rogówki
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Maria Ambroziak

Zastosowanie miękkiej soczewki kontaktowej jako opatrunku po fotokeratektomii refrakcyjnej
Tomasz Dominik

Współczynnik transmisji dla tlenu a miękkie toryczne soczewki kontaktowe systematycznej wymiany
Mariusz Koziak

Jonson&Jonson
artykuł sponsorowany

Ciba Vision a Novartis Company
artykuły sponsorowane

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI