Wydanie 3/2009

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Soczewki kontaktowe i problemy alergiczne
Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin, Ewa Langwińska-Wośko, Anna Zaleska-Żmijewska

Rozluźnienie akomodacji metodami niefarmakologicznymi
Andrzej Piotrowski

Chirurgiczne metody leczenia stożka rogówki
Piotr Lasota

Sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO, wrzesień 2009
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Soczewki do korekcji astygmatyzmu - nowoczesne konstrukcje i rezultaty dopasowań
Ioannis G. Tranoudis DO, MSc, PhD

The CLEER Project (Contact Lens European Evidence Reporting) www.cleer-project.eu


Niedościgniony standard ? teraz jeszcze doskonalszy
mgr inż. Tomasz Tokarzewski

Sprawozdanie z XXXIII Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (British Contact Lens Association, BCLA)
1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 CIBA VISION
  Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI