Wydanie 4/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Leczenie choroby zezowej metodą lokalizacyjną.
Część I. Leczenie zezów bez zaburzeń ruchomości oczu

Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Leczenie choroby zezowej metodą lokalizacyjną.
Część II. Leczenie zezów z zaburzeniami ruchomości oczu

Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Dokładność badania refrakcji oka metodą skiaskopii statycznej
Maciej Perdziak

Standard badania refrakcji podczas doboru soczewek korekcyjnych
Andrzej Piotrowski, Anna M. Ambroziak, Marek Habela, Sławomir Rokita

Soczewki kontaktowe w opinii użytkowników soczewek miesięcznej wymiany
Jeanne Frangie, Silja Schiller, Lisa Ann Hill

Nowe podejście do leczenia uszkodzeń wynikających z hiperosmolarności łez w zespole suchego oka - osmoprotekcja
Pasquale Aragona

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI