Wydanie 3/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Najczęstsze choroby układu wzrokowego i ich funkcjonalne następstwa
Małgorzata Figurska, Aleksandra Brzostek

Fizjologia procesu widzenia u pacjentów kierowanych do specjalistów w celu doboru pomocy optycznych dla słabowidzących
Krystyna Grzebieluch-Reichert, Marta Misiuk-Hojło

Psychologiczne aspekty słabowzroczności
Ewa Stanikowska

Znaczenie orientacji przestrzennej w życiu osób z uszkodzonym wzrokiem
Karolina Olczak, Kinga Szulińska

Pomoce optyczne – ich dobór i zastosowanie
Grażyna Machura

Rehabilitacja osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem - doniesienie wstępne
Joanna Ruban

Rehabilitacja podstawowa osób niewidomych i słabowidzących dorosłych, zwłaszcza w starszym wieku - na podstawie doświadczeń z pracy w ramach programu realizowanego w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie
Renata Nowacka-Pyrlik

Powiększenie poprzez zbliżanie
Sebastian Nowakowski

Nowoczesne technologie wspomagające osoby niewidome i słabowidzące
Konrad Łukaszewicz, Tomasz Hakenberg, Anna Brzozowska, Dariusz Włoskowicz, Jarosław Glapiński

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI