Wydanie 2/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Chirurgia mięśnia skośnego górnego (str. 11)
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Leczenie choroby zezowej z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A (str. 14)
Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Orbitopatia Gravesa – problem interdyscyplinarny. Postępowanie w zaburzeniach funkcji mięśni zewnątrzgałkowych (str. 17)
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Przemysław Pawłowski

Wyniki operacji zeza u dzieci w wieku od 2 lat do 3 lat (str. 20)
Elżbieta Markowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Ocena porównawcza leczenia operacyjnego zeza zbieżnego u dzieci z niedowidzeniem i bez niedowidzenia (str. 23)
Danuta Węgrzynowska, Iwona Maciejewska, Piotr Grzybowski, Janusz Czajkowski, Joanna Juszczyk, Magdalena Pilas-Pomykalska, Dorota Matusiak, Anna Groblewska

Niedomoga dywergencji u pacjentów z nieskrzyżowanym dwojeniem (str. 26)
Anna Broniarczyk-Loba1, Olimpia Nowakowska2, Piotr Loba2, Ewa Zamojska1

Przechyleniowa reakcja gałek ocznych (str. 29)
Piotr Loba1, Magdalena Józefowicz-Korczyńska2, Anna Broniarczyk-Loba3

Przyczyny występowania zaburzeń ruchomości gałek ocznych u pacjentów z dwojeniem i postępowanie w przypadku ich leczenia (str. 33)
Ewa Zamojska1, Piotr Loba2, Olimpia Nowakowska2, Wojciech Omulecki2, Anna Broniarczyk-Loba1

Zez i oczopląs w pseudofakii u dzieci po operacji zaćmy rozwojowej (str. 39)
Erita Filipek1, Maria Formińska-Kapuścik1, Bronisława Koraszewska-Matuszewska2, Lidia Nawrocka3

Ostrość wzroku, zez i widzenie obuoczne w pseudofakii po zabiegu operacyjnym usunięcia zaćmy urazowej u dzieci (str. 42)
Lidia Nawrocka, Maria Formińska-Kapuścik, Erita Filipek, Piotr Berezowski, Paweł Banasiak

Występowanie wad refrakcji i zeza u dzieci urodzonych przedwcześnie (str. 45)
Beata Kępa, Mirosława Grałek, Kinga Adach, Barbara Chipczyńska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Małgorzata Seroczyńska

Jednostronny niedowład mięśnia skośnego górnego (str. 49)
Beata Kaczmarek, Ewa Wójcik

Chirurgiczna korekcja zeza zbieżnego i podwójnego widzenia w oftalmopatii i orbitopatii Gravesa-Basedowa (str. 55)
Ewa Filipowicz

3D wideo-okulografia (3D VOG) – nowe perspektywy diagnostyki ruchomości gałek ocznych w zezie i oczopląsie (str. 59)
Carlos Laria1, Jorge L. Alió1,2, Agata R. Plech1

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI