Wydanie 1/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2, 3, 4 - 65 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Problem suchego oka i nietolerancji soczewek kontaktowych u kobiet z zaburzeniami endokrynologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zespołu policystycznych jajników
Ewa Langwińska-Wośko, Monika Udziela, Jerzy Szaflik

Soczewki kontaktowe a doustna antykoncepcja
Monika Kukiełka, Edyta Czapczyńska, Anna M. Ambroziak

Soczewki kontaktowe a ciąża
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Wójcik-Gryciuk, Anna M. Ambroziak

Soczewki kontaktowe w schorzeniach tarczycy
Kamil Szulborski, Karina Broniek-Kowalik, Ewa Langwińska-Wośko

Pełzakowe zapalenie rogówki a stosowanie soczewek kontaktowych
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald1

Schorzenie dermatologiczne w kontaktologii - trądzik różowaty
Ewa Langwińska-Wośko, Karina Broniek-Kowalik, Kamil Szulborski

Zastosowanie błony owodniowej i soczewek terapeutycznych w leczeniu chorób powierzchni oka u dzieci
Mirosława Grałek1,2, Beata Kępa1, Krystyna Kanigowska1, Anna Niwald2, Dorota Klimczak-Ślączka1, Wojciech Hautz1, Małgorzata Seroczyńska1

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI