Wydanie 2/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik


Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 45 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Dzieło profesor dr hab. n. med. Stefanii Szymankiewicz ? 55-lecie pracy zawodowej
Piotr Korzekwa, Witold Korzekwa, Paulina Hochuł, Jarosław Miszczuk, Wojciech Miazga, Donata Adrjanowicz, Krystyna Mizerska, Elżbieta Balik-Głowacka, Anna Korzekwa

Dwuletnie obserwacje pacjentów z anizometropią i niedowidzeniem leczonych miękkimi soczewkami kontaktowymi nowej generacji
Piotr Korzekwa, Witold Korzekwa, Paulina Hochuł, Jarosław Miszczuk, Wojciech Miazga, Donata Adrjanowicz, Krystyna Mizerska, Elżbieta Balik-Głowacka, Anna Korzekwa

Wpływ przedłużonego noszenia soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych na fizjologię rogówki ze szczególnym uwzględnieniem oceny filmu łzowego
Anna M. Ambroziak

Prowadzenie pacjentów, użytkowników soczewek silikonowo-hydrożelowych ? doświadczenia własne
Ewa Wojciechowska

Obserwacja stożka rogówki u pacjentów noszących sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe - wyniki wstępne
Piotr Szymanek1, Agnieszka Samsel1,2

Stabilnokształtne (twarde) soczewki kontaktowe przeszłość czy przyszłość?
Małgorzata Kern

Zaburzenia filmu łzowego jako czynnik ryzyka choroby przeszczepu rogówki
Joanna Murawska, Jarosława Krajka-Lauer, Paweł Lipowski, Grażyna Madajewska, Krystyna Raczyńska

Próba standaryzacji leczenia zaawansowanych przypadków zespołu suchego oka na podstawie szerokiego spektrum leczenia miejscowego i ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania doustnego preparatu chlorowodorku pilokarpiny
Anna Wójcik-Gryciuk

Terapeutyczne zastosowanie silikonowo-hydrożelowych miękkich soczewek kontaktowych z Senofilconu A u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami filmu łzowego w przebiegu schorzeń rogówki
Magdalena Korwin-Rujna, Agata Bełżecka-Majszyk, Anna M. Ambroziak

Komfort pacjentów noszących soczewki kontaktowe i pracujących przy komputerze
David Ruston

Nowoczesny materiał + nowoczesna technologia + nowoczesna konstrukcja = nowości w rodzinie oddychających soczewek AIR OPTIX
Tomasz Tokarzewski

Sprawozdanie z XXXI Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (British Contact Lens Association, BCLA)
Anna M. Ambroziak, Anna Wójcik-Gryciuk

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI