Wydanie 1/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth (UK)
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
Stanislaw A. Milewski M.D., MA, FACS (USA)
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 45 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Wybrane właściwości optyczne gałki ocznej
Jan Kasprzak

Przybliżenie przyosiowe optyki geometrycznej
Jan Kasprzak

Aberracje oka - ich pomiar i korekcja
Marek Zając

Refrakcja po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci
Mirosława Grałek1,2, Krystyna Kanigowska1, Wojciech Hautz1, Barbara Chipczyńska1, Beata Kocyła-Karczmarewicz1, Dorota Klimczak- Ślączka1, Anna Niwald2

Ocena dyskomfortu i rezultatów miejscowej terapii zespołu suchego oka u chorych po przeszczepie szpiku kostnego
Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1

Zastosowanie soczewek specjalnej odwrotnej geometrii oraz soczewek wielokrzywiznowych u pacjentów po laserowej korekcji oczu
Oxana Borissova, Ewa Pelczar

Przypadki zapalenia rogówki wywołane Acanthamoeba u osób noszących soczewki kontaktowe
Anna Wójcik-Gryciuk, Anna M. Ambroziak

Zastosowanie soczewki kontaktowej jako opatrunku po refrakcyjnych ablacjach powierzchniowych rogówki
Adam Słoka, Anna Woyna-Orlewicz, Dorota Wyględowska-Promieńska

Wyniki długotrwałych badań klinicznych: porównanie trzyletniego okresu użytkowania silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych (lotrafilcon A) w trybie przedłużonym do 30 dni i nocy oraz soczewek hydrożelowych o niskiej tlenoprzepuszczalności noszony
Peter Bergenske, O.D., Bill Long, B.S., Sally Dillehay, O.D., Ed. D, Joseph T. Barr, O.D., M.S., Peter Donshik, M.D., Glenda Secor, O.D., John Yoakum, O.D., Robin L. Chalmers, O.D.

Znaczenie filtra UV w soczewkach kontaktowych dla ochrony oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym
Christina M. Schnider, OD, MSc

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI