Wydanie 2/2005

Historia 10-letniej działalności Sekcji Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej
Prof. dr hab. med. Stefania Szymankiewicz

Soczewki kontaktowe twarde
Piotr Jaworski, Dorota Wyględowska-Promieńska

Nowa koncepcja korekcji wad wzroku miękkimi asferyczno-torycznymi soczewkami kontaktowymi w systemie AQUITY
Piotr Szymanek, Agnieszka Samsel2

Obserwacje dwuletnie pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek leczonych soczewką kontaktową jednodniową
Witold Korzekwa1, Anna Korzekwa1, Piotr Korzekwa2

Silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe noszone w trybie dziennym
Bogdan Adamek, Bożena Adamek

Analiza wybranych czynników ryzyka infekcyjnego zapalenia rogówki u użytkowników miękkich soczewek kontaktowych
Kinga Adach, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Beata Kępa

Analiza mikrobiologiczna i porównanie silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych z soczewkami hydrożelowymi
Bogdan Adamek1, Bożena Adamek1, Małgorzata Muszyńska2


Wpływ wybranych czynników fizycznych środowiska pracy na występowanie zaburzeń filmu łzowego u pracowników biurowych
Karolina Agopsowicz1, Jarosław Marek1, Krzysztof Dudek2, Rafał Spławski3

Zastosowanie soczewki kontaktowej jednodniowej u dzieci z niedowidzeniem
Witold Korzekwa1, Anna Korzekwa1, Małgorzata Korzekwa1, Piotr Korzekwa2

Postępowanie zachowawcze i leczenie operacyjne w krótkowzroczności u dzieci
Beata Kępa, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Kinga Adach

Wpływ ortokorekcji na zmiany grubości i krzywizny rogówki
Ewa Oleszczyńska-Prost

Ocena skuteczności korekcji krótkowzroczności metodą ortokeratologii nocnej soczewkami Rinehart-Reeves Ortho-K
Piotr Szymanek, Agnieszka Samsel2

Ocena odległych wyników zastosowania ortosoczewek CKR
Oxana Borissova, Ewa Pelczar

Sprawozdanie z 35. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego - ECLSO
Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna, Jacek P. Szaflik

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI