Wydanie 2/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 36 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Objawy i syndromy patologiczne związane z noszeniem soczewek kontaktowych
Stefania Szymankiewicz

Zakażenie HIV - choroba AIDS, współistniejące objawy oczne, aplikacja soczewek kontaktowych
Stefania Szymankiewicz

Flora bakteryjna miękkich soczewek kontaktowych
Mirosława Grałek

Możliwości zastosowania przeszczepów błony owodniowej w wybranych powikłaniach po soczewkach kontaktowych
Mariusz Rowiński, Ewa Langwińska-Wośko

Zastosowanie preparatu Zaditen (ketotifen) w leczeniu olbrzymiobrodawkowego zapalenia spojówek wywołanego noszeniem soczewek kontaktowych
Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin-Rujna, Anna M. Ambroziak, Agata Bełżecka-Majszyk

Zastosowanie jednodniowej soczewki kontaktowej u chorych z alergicznym zapaleniem spojówek - doniesienie wstępne
Witold Korzekwa, Małgorzata Korzekwa

Badania ankietowe i przedmiotowe pacjentów noszących miesięczne soczewki kontaktowe systematycznej wymiany
Bartłomiej J. Kałużny, Alicja Orzałkiewicz, Grzegorz Czajkowski

Korekcyjne soczewki kontaktowe a wiek użytkowników
Anna Niwald1, Mirosława Grałek2

Oftagel - podstawowe informacje o leku, możliwości zastosowania w praktyce
Józef Kałużny, Marcin Kałużny

Wstępna ocena reakcji pacjentów na silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe
Bogdan Adamek, Bożena Adamek

Terapeutyczne zastosowanie fluorosilikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych w wybranych wczesnych wskazaniach pooperacyjnych
Jacek P. Szaflik, Anna M. Ambroziak, Jerzy Szaflik

Ortokeratologia nocna - przegląd piśmiennictwa
Agnieszka Bielińska, Paweł Bieliński, Tomasz Ćwikliński

Kliniczna ocena soczewek kontaktowych Focus Dailies Toric
Bill Long, Joachim Nick, Alice MacKenzie

W mgnieniu oka Wielodawkowe krople zwiększające komfort stosowania soczewek kontaktowych, niezawierające substancji konserwujących
Chris Amos

Nowe osiągnięcia technologiczne w dziedzinie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych
Keneth A. Lebow, Virginia Beach (artykuł sponsorowany ALCON)

Ocena zmian nabłonka rogówki i preferencji pacjentów przy użyciu trzech płynów wielofunkcyjnych oraz dwóch marek miękkich soczewek kontaktowych
Keneth A. Lebow, John Schachet (artykuł sponsorowany ALCON)

Diagnostyka i metody postępowania z pacjentami ze stożkiem rogówki
Halina Mańczak, FIACLE

Wyniki leczenia dzieci po operacji zaćmy wrodzonej stosujących twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe
Ewa Oleszczyńska-Prost

Ocena kliniczna skuteczności i tolerancji preparatu hialuronianu sodowego HYLO-COMODR u pacjentów noszących soczewki kontaktowe
Anna M. Ambroziak, Jerzy Szaflik

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI