Wydanie 1/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 36 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Powikłania po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych
Część I. Anatomia, fizjologia i metabolizm odcinka przedniego gałki ocznej w aspekcie kontaktologii

Agata Bełżecka-Majszyk, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin-Rujna

Powikłania po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych
Część II. Omówienie rodzajów spotykanych powikłań

Ewa Langwińska-Wośko, Agata Bełżecka-Majszyk, Magdalena Korwin-Rujna

Powikłania po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych
Część III. Specyficzne stany i zespoły związane z noszeniem soczewek

Agata Bełżecka-Majszyk, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin-Rujna

Znaczenie i podstawy klasyfikacji w praktyce kontaktologicznej
Magdalena Korwin-Rujna, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Agata Bełżecka-Majszyk

Możliwości zastosowania szczelinowej skaningowej topografii optycznej ORBSCAN II w kontaktologii
Sebastian Gajda, Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko

Ortokeratologia
Adam Hapunik, Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko

Sprawozdanie z XXVII Konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego - (British Contact Lens Association, BCLA)
Anna M. Ambroziak, Jacek P. Szaflik

Sprawozdanie z 9. Międzynarodowych Targów Optyki i Oftalmologii OPTA 2003
Anna M. Ambroziak

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI