Wydanie 1/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 24 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Kwalifikacja pacjentów do noszenia miękkich soczewek kontaktowych - kryteria podstawowe
Małgorzata Sybilska, Anna-Maria Ambroziak

Przedłużone noszenie miękkich soczewek kontaktowych - rozważania kliniczne i praktyczne
Ewa Langwińska-Wośko, Anna-Maria Ambroziak

Postępowanie lecznicze w perforacjach rogówki u pacjentów z zespołem suchego oka
Edward Wylęgała

Przekrwienie rąbka u osób noszących miękkie soczewki kontaktowe częstej wymiany
Mariusz Koziak

Powikłania u osób używających miękkie soczewki kontaktowe
Beata Karwacka

Rozwiązywanie problemów soczewek kontaktowych: hydrożele silikonowe
Keith Edwards

Technologia o lata świetlne w przód
Tony Hough

Focus? Night & Day? - przełomowa soczewka do prawdziwie przedłużonego noszenia
Tomasz Tokarzewski

Precision UV - miękka soczewka kontaktowa systematycznej wymiany blokująca promieniowanie ultrafioletowe
Mariusz Koziak

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI