Wydanie 4/2010
str. 12

Środki konserwujące a powierzchnia oka

Preservatives and the Ocular Surface

Ewa Langwińska-Wośko, Dariusz Rokicki, Anna M. Ambroziak

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: Eye drops authorized by the appropriate competent regulatory authorities have to meet rigorous criteria, especially in terms of safety, good tolerability, efficacy, quality and sterility. In order to meet the sterility criteria in multi-dose packages of eye drops usually contain preservatives, which are anti-microbial agents that demonstrate compliance with the remaining components of the solution.
The issue of preservatives’ undesirable effects especially on the ocular surface have been the subject of numerous studies and publications, especially over the past two decades. In this paper, the authors take up the discussion of the role of preservatives and the safety of their use in the ophthalmic products.

Słowa kluczowe: powierzchnia oka, środki konserwujące, konserwanty, BAK, konserwanty utleniające.

Keywords: ocular surface, preservatives, BAK, oxidizing preservatives.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI