Wydanie 4/2010
str. 5

Sposób wykrywania różnicy ostrości widzenia obojga oczu

Method for Bilateral Visual Acuity Differences Detection

Antoni Tarnogrodzki 1 , Andrzej Szummer 2

1  Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof P. Arczewski
2  Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Summary: The authors described new method for bilateral visual acuity differences detection, which is based on the rule of comparing dispersion rings size from focal light sources observed by appropriate lenses. The device described in the paper, is being used to determine that difference, but it is only a prototype to explain the action rule. However, there is a real possibility to build automated device designed for visual acuity examination, which mechanism of action would be based on above mentioned rule, what in practice could guarantee better precision and better convenience than previously used methods.

Słowa kluczowe: aparat służący do badania wzroku, określanie różnicy ostrości widzenia obojga oczu, zasada porównywania wielkości krążków rozproszenia.

Keywords: device for visual acuity examination, bilateral visual acuity difference detection, rule of comparing dispersion rings size.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI