Wydanie 4/2013
str. 12

Kwestionariusze i indeksy okulistyczne w codziennej praktyce kontaktologicznej

Ophthalmic Symptom Questionaires and Indexes in Contactology Practice

Anna M. Ambroziak1,2, Anna Bielecka1, Ewa Langwińska-Wośko1

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: Dry Eye Work Shop DEWS to screen, diagnose and monitor dry eye disease.
A practical sequence of tests:
 · Clinical history,
 · Fluorescein BUT,
 · Ocular surface staining grading with fluorescein/yellow filter,  · Schirmer I test without anesthetic, or I with anesthetic, and/or Schirmer II with nasal stimulation,
 · Lid and meibomian morphology,
 · Meibomian expression,
 Other test may be added depending on availability.
The paper discusses the most popular indices and questionnaires with particular emphasis on Ocular Surface Disease Index (OSDI), as well as the correlation of results from clinical trials with those from biological ones, and their practical implementation as far as contact lenses use and clinical studies are concerned.

Słowa kluczowe: kwestionariusz oceny objawów okulistycznych, wskaźnik zaburzeń powierzchni oka, raport Międzynarodowych Warsztatów Ekspertów Suchego Oka.

Keywords: Report of the International Dry Eye WorkShop, Ocular Symptoms Questionnaire, Ocular Surface Disease Index (OSDI).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI