Wydanie 4/2013
str. 8

Mechanizmy nieswoistej obrony przed zakażeniami na powierzchni oka

The Innate Mechanisms of Defense Against Infections on the Ocular Surface

Kamila Chybała1, Agata Kurzawa1, Anna Ambroziak1,2, Piotr Skopiński1,3

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. Jacek Malejczyk

Summary: The ocular surface is continuously exposed to environmental agents which could provoke inflammatory response. The innate immune system is the first line of defense against intruders. Anatomical barriers of the ocular surface include cornea, mucins and antibacterial peptides present in tears. The immune system of the eye is similar to immune system of other mucous membranes. The cornea has different immunological environment which is associated with immune privilege.

Słowa kluczowe: nieswoista odpowiedź immunologiczna, fizjologia powierzchni oka, neutrofile, makrofagi.

Keywords: innate immune system, ocular surface physiology, neutrophils, macrophages.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI