Wydanie 3/2013
str. 26

Metody weryfikacji balansu obuocznego

Methods of Binocular Balance Verification

Andrzej Piotrowski

Vision Express SP w Warszawie

Summary: The aim of this article is to present the methods of binocular balance verification.

Słowa kluczowe: Test Osterberga, test Cowena, test czerwono–zielony, spolaryzowany monochromatyczny test balansu obucznego, tarcza Greena, test Wilmsa, cylindry skrzyżowane, balans obuoczny, oko dominujące, wrażliwość na kontrast.

Keywords: Osterberg test, Cowen test, red-green duochrome test, polarized monochromatic test for binocular balance, Green test for astigmatism, Wilms test, Jackson’s cross cylinder, binocular balance, dominant eye, contrast sensitivity.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI