Wydanie 3/2013
str. 20

Metody doboru korekcji sferycznej

Methods of Best Spherical Correction Verification

Andrzej Piotrowski

Vision Express SP w Warszawie

Summary: The aim of this article is to present the methods of spherical correction verification.

Słowa kluczowe: test czerwono–zielony, tarcza Greena, tablice Snellena, środek interwału Sturma, cylindry skrzyżowane, metoda Dondresa, wrażliwość na kontrast.

Keywords: Red–green duochrome test, Green test for astigmatism, Snellen chart, interval of Sturm, Jackson’s cross cylinder, Donder’s method, contrast sensitivity.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI