Wydanie 3/2013
str. 15

Pozarefrakcyjne wykorzystanie soczewek kontaktowych – soczewki jako nośnik leków

Nonrefractvie Soft Contact Lens Use Indications – Contact Lenses as Medium for Drugs Release

Anna M. Ambroziak1,2, Magdalena Korwin1, Anna Uliasz1, Emilia Rębała1, Ewa Langwińska-Wośko1

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: The objective of this paper is to present new possibilities of ophthalmic drug delivery by contact lenses. Drug delivery for the treatment of ocular diseases are most commonly applied in a form of eye drops, ointments or systemic delivery. This way of medicines’ application have a short residence time in the tear film leading to low bioavailability. Contact lenses are a non-invasive, periocular drug delivery. It can act as a reservoir of the drugs and then slowly released into tears.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, dostarczanie leków, nośniki leków.

Keywords: contact lenses, drug delivery, drug-eluting therapeutic contact lenses (TCL).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI