Wydanie 3/2013
str. 9

Ortokeratologia – przegląd i podsumowanie badań klinicznych, tendencje rozwoju

Orthokeratology – Review and Summary of Clinical Studies and Tendencies in its Development

Katarzyna Szymanek1,2, Piotr Szymanek2, Anna M. Ambroziak1,3, Ewa Langwińska-Wośko1

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2ACL-VISION Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne, NZOZ w Warszawie
Dyrektor: lek. Piotr Szymanek
3Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: The aim of the paper is to present the current knowledge on orthokeratology procedures, especially their role in myopia control.
Orthokeratology is a non-invasive, reversible method using „reverse geometry” rigid contact lenses with high gas permeability worn at night in order to obtain myopia correction. The lens compresses the cornea and remodels its surface by epithelial cells redistribution and flattening its central aspect. This, in turn, reduces corneal optic power and results in myopia correction.
This paper discusses the results of the recent studies evaluating the efficacy of orthokeratology procedures aimed at slowing down myopia progression. All presented studies, including the most recent randomized ones, confirm the efficacy of orthokeratology procedures in slowing down axial elongation and myopia progression. The results also confirm that orthokeratology is a safe method associated with high patient satisfaction.

Słowa kluczowe: ortokeratologia, sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe, RGP, krótkowzroczność, kontrola krótkowzroczności.

Keywords: orthokeratology, rigid gas permeable contact lenses, RGP, myopia, myopia control.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI