Wydanie 2/2013
str. 11

Korekcja wad wzroku u dzieci – soczewki kontaktowe miękkie czy soczewki okularowe?

Refractive Error Correction in Children – Soft Contact Lenses or Spectacles?

Magdalena Korwin1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1, Piotr Skopiński1,3

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk

Summary: The aim of the paper is to present current knowledge on refractive error correction in children with special consideration to soft contac lens use. Refractive errors suchas myopia, hyperopia, astigamtism and strabismus can occur at any age. Proper examination and management is crucial to prevent amblyopia. The authors present management algorhithms and own exeprience on that issue.

Słowa kluczowe: wada refrakcji, krótkowzroczność, nadwzroczność, zez, skurcz akomodacji, miękkie soczewki kontaktowe, soczewki okularowe.

Keywords: refractive error, myopia, hyperopia, strabismus, accomodative spasm, soft contact lenses, spectacles.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI