Wydanie 2/2013
str. 5

Zaburzenia widzenia a wady refrakcji w świetle raportu Światowej Organizacji Zdrowia

Visual Impairment and Refractive Errors in the Light of the Report of World Health Organization

Aneta Samul1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Tomaszewska1, Anna Zaleska-Żmijewska1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: Uncorrected refractive errors (myopia, hyperopia, astigmatism, presbyopia) are a major cause of visual impairment in the general population around the world, regardless of age, gender or ethnic group. They seriously affect the quality of life and can have a direct and long-term effects for both children and adults, such as loss of educational and employment opportunities or loss of economic profit for individuals, families and society. There are various reasons for this problem, ranging from a lack of awareness at the level of individuals and families, as well as the social and public health lack of awareness.75% of visual impairment can be avoided and the available methods of prevention and treatment of visual impairment and blindness are among the most effective and profitable in the field of health care.

Słowa kluczowe: refrakcja, Vision 2020, ślepota, wady refrakcji, krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, starczowzroczność.

Keywords: refraction, Vision 2020, blindness, refractive errors, myopia, hyperopia, astigmatism, presbyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI