Wydanie 1/2013
str. 7

Soczewki okularowe – powszechnie stosowana metoda korekcji astygmatyzmu

Anna M. Ambroziak1,2, Joanna Pawłowska1, Magdalena Korwin1, Piotr Skopiński1, Ewa Langwińska-Wośko1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: At present, there are many methods for astigmatism correction, both conservative and surgical. Correction with spectacles and contact lenses belong to the first group, whereas traditional and laser refractive surgery, as well as toric intraocular lenses belong to the second group. Almost all degrees of astigmatism can be easily corrected with properly prescribed eyeglasses or contact lenses. Spectacles correction is the most common astigmatism treatment. For a person with only a slight degree of astigmatism, corrective lenses may not be needed at all. Simple astigmatism can be compensated by cylindrical lenses, where the cylinder axis is set perpendicularly to the meridian. The complex astigmatism can be corrected using spherical and cylindrical correction. In this case, we use toric lens of different meridian radius of curvature. If astigmatism is moderate to high, corrective lenses are probably needed.

Słowa kluczowe: astygmatyzm, soczewki okularowe, wada wzroku.

Keywords: astigmatism, spectacles correction, refractive error.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI