Wydanie 4/2012
str. 33

Korekcja astygmatyzmu jedno- i wieloogniskowymi wewnątrzgałkowymi implantami torycznymi

Astigmatism Correction Using Mono- and Multifocal Intraocular Toric Lenses

Wojciech Kołodziejczyk1, Tomasz Karczewski1, Anna M. Ambroziak1,2, Jerzy Szaflik1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: Toric intraocular implants use is a method of choice in astigmatism correction in patients who undergo cataract extraction procedure or qualified for refractive lens exchange. It is precisem safe and significantly more predictable procedure than corneal relaxing incisions or wound localization on the steep corneal meridian.
he aim of the paper is to discuss possibilities of toric IOLs use in lens surgery. The authors describe indications, contraindications for toric implants use and also required qualification tests and surgical technique also. Moreover, currently used in clinical practise types of toric implants used were compared including their construction and corrected power ranges.

Słowa kluczowe: toryczne soczewki wewnątrzgałkowe, zaćma i chirurgia refrakcyjna soczewki.

Keywords: toric intraocular implant, cataract and refractive lens surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI