Wydanie 4/2012
str. 24

Nacięcia relaksacyjne rogówki – metoda korekcji astygmatyzmu

Corneal Relaxing Incisions – Astigmatism Correction Method

Renata Sołdacka1, Wojciech Kołodziejczyk1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: Phacoemulsification combined with corneal relaxing incisions (CRI) was first made in 1983 by R. Osher to correct astigmatism. Since that time refractive cataract surgery has been determining a new goals for microsurgeons – correction of both the spherical and astigmatism component. The following article presents methods of astigmatism correction during cataract phacoemulsification, especially corneal relaxing incisions and their modifications, like peripheral corneal relaxing incisions (PCRI) and limbal relaxing incisions (LRI). It contains indications, contraindications and complications, widely described, arrangement and surgery technique of PCRI. The article reports advantages and drawbacks of corneal incisions, and also compares it with toric intraocularlenses (IOL).

Słowa kluczowe: astygmatyzm, nacięcia relaksacyjne rogówki, obwodowe nacięcia relaksacyjne rogówki, rąbkowe nacięcia relaksacyjne.

Keywords: astigmatism, corneal relaxing incisions, CRI, peripheral corneal relaxing incisions, PCRI, limbal relaxing incisions, LRI.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI