Wydanie 4/2012
str. 7

Astygmatyzm – definicja, podział, epidemiologia

Astigmatism – Definition, Classification, Epidemiology

Wojciech Kołodziejczyk1, Anna M. Ambroziak1,2, Tomasz Karczewski1, Ewa Langwińska-Wośko1, Piotr Skopiński1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński

Summary: Astigmatism is a refractive error, wchich in almost half of the indivisuals significantly reduces visual acuity and quality of life. Majority of currently published papers are consistent with statement, that astigmatism frequency is significantly higher than it was estimated even few years ago. Higher knowledge and education of patients demanding excellent quality of vision, and also introducing autokeratorefractometers and detailed refraction testing to the everyday clinical practice leads to more frequent astigmatism correction. The authors present short astigmatism characteristics, its classification and epidemiology. They also reviewed current literature on its prevalence to estimate distribution of the cylindrical refractive error among worldwide and domestic population. Base on different studies, astigmatism ≥0.75 Dcyl was found in 15.8–45.4% eyes, ≥ 1.0 Dcyl in 23.4–34.4%, equal to 1.25 Dcyl and more – 6.0– 24.8%. 10.8% of patients needed cylindrical correction above 1.5 Dcyl and above 2.0 Dcyl – 5.6%, respectively. Higher education and higher self-consciousness of patients who expect perfect vision, and more accurate methods of examination lead to more prescriptions with cylindrical correction.

Słowa kluczowe: astygmatyzm, astygmatyzm zgodny z regułą, astygmatyzm przeciw regule, astygmatyzm skośny, epidemiologia astygmatyzmu.

Keywords: astigmatism, with-the-rule, against-the-rule, oblique, epidemiology.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI