Wydanie 3/2012
str. 18

Wysoka krótkowzroczność – czy to tylko wada refrakcji?

High Myopia – is it Only Refractive Error?

Jakub J. Kałużny

Prywatna Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny
Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski

Summary: High myopia (HM) is an axial myopia with eyeball length of over 26.0 mm and refractive error greater than -6.00 or -8.00 Dsph. Three types of major clinical problems are related to HM. First are macular diseases like choroidal neovascularization, hemorrhages due to lacquer cracks and foveal retinoschisis. Peripheral retinal pathologies and increased risk of rhegmatogenous retinal detachment is the second group of these problems. Third group is related with increased risk of primary open-angle glaucoma and difficulties in diagnosis of this disease. Careful examination of macula and peripheral retina during process of spectacles and contact lens application allows avoiding sight threatening complications of HM.

Słowa kluczowe: wysoka krótkowzroczność, neowaskularyzacja naczyniówkowa, przedarciowe odwarstwienie siatkówki, jaskra pierwotna otwartego kąta.

Keywords: high myopia, myopic choroidal neovascularization, rhegmatogenous retinal detachment, primary open-angle glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI