Wydanie 3/2012
str. 5

Techniki stosowane w diagnostyce stożka rogówki

Diagnostic Techniques in Keratoconus

Bartłomiej J. Kałużny, Ilona Piotrowiak

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, prof. UMK

Summary: The stage of keratoconus plays a major role in therapeutic approach, therefore its early diagnosis is essential for adequate treatment. There has been a recent progress in development of diagnostic techniques, mainly due to imaging technologies. This article focuses on available diagnostic methods based on structural and functional aspects, including combined systems.

Słowa kluczowe: stożek rogówki, diagnostyka, screening, topografia, tomografia.

Keywords: keratoconus, diagnostics, screening, corneal topography, corneal tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI