Wydanie 2/2012
str. 15

Świadomość wzrokowa – czy jesteśmy tu, gdzie widzimy, że jesteśmy?

Visual Awareness, i.e. Are We in the Place, where We See that We Are?

Michał Kempiński1, Marek Kowalczyk-Hernández2, Anna M. Ambroziak2,3

1 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (student kierunku: Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie)
Dziekan: prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: Vision process gives a human being over 80% of the total information about the surrounding environment, therefore one's consciousness highly depends on what a person sees. The article casts doubt on human's perception of reality. Based on an outstanding experiment of Ehrsson, the article leads the reader towards many difficult questions such as perspective, consciousness and knowledge that is obtained through experience.

Słowa kluczowe: świadomość wzrokowa, percepcja, doświadczenie.

Keywords: visual awareness, perception, experience.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI