Wydanie 1/2012
str. 28

Zastosowanie soczewek kontaktowych u dzieci

Contact Lens Use in Children

Ewa Oleszczyńska-Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Kierownik: dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prost

Summary: Contact lenses are used in children for therapeutical indications and only occasionally for cosmetic purposes. Therefore, an important issue is proper patients classification to use contact lenses to enable normal sight development and treatment of eye diseases in children. Good sight and proper functioning of vision system during the whole life depends on a proper therapeutical management from the earliest years of life.
Indications for contact lens use include: mono- and bilateral postoperative aphakia, anisometropia, major visual defects: both hyperopia and myopia, amblyopia, reduction of the progress in myopia (ortho-correction), and cosmetic purposes. Types of the contact lenses used in children are discussed as well as advantages and disadvantages of the rigid gas permeable lenses and soft silicone-hydrogel contact lenses. Indication and methods of contact lens fitting in children, therapy results and complications are discussed.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, dzieci, zaćma wrodzona, różnowzroczność, wysokie wady wzroku, niedowidzenia, ortokorekcja, kosmetyczne względy, dopasowanie soczewek kontaktowych, wyniki, powikłania.

Keywords: contact lens, chidren, congenital cataract, anisometropia, refractive error, amblyopia, orthocorrection, cosmetic purposes, contact lens fitting, complications, therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI