Wydanie 4/2011
str. 26

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – współczesne kierunki rozwoju

Multifocal Intraocular Lenses – Current Technology

Tomasz Gałecki, Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: The aim of the study is to present new trends in multifocal IOL technology and the influence on cataract surgery and presbyopia correction. Since first IOL implantation in 1949, there were breathtaking advances in IOL technology and surgery procedures. Nowadays, patients are more demanding and they expect a high level of visual acuity and life quality after cataract surgery. To provide the excellent visual acuity for far and near, in patients with presbyopia and coexisting cataract multifocal IOL are implanted. Modern technology enables reduction of aberrations by aspherical IOL construction and correction of corneal astigmatisms by lens toricity. Use of toric IOLs and multicofal IOLs make patients spectacle free. In this article we present review of modern multifocal IOL. Advantages and disadvantages as well as some limits to use different types of implants were described.

Słowa kluczowe: soczewki wewnątrzgałkowe, starczowzroczność, chirurgia zaćmy, zwijalne soczewki wieloogniskowe, aberracje sferyczne, wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, apodyzacja, dyfrakcja.

Keywords: intraocular lens, presbyopia, cataract surgery, IOL technology, foldable IOL, spherical aberration, multifocal IOL, apodization, diffraction.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI