Wydanie 4/2011
str. 20

Laserowa korekcja prezbiopii

Laser Correction of Presbyopia

Justyna Izdebska1, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz1, Małgorzata Czaja-Dróżdż1, Iwona Grabska-Liberek2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

Summary: Accommodation is defined as an optical change in the power of the eye when ultimately resulting in an inability of the distance-corrected eye to focus at near in a condition called presbyopia. Presbyopia treatment represents an important opportunity to increase quality of life and functional vision.
Non-surgical options include spectacles and contact lenses. Corneal surgical procedures include monovision with conductive keratoplasty (CK), LASIK, photorefractive keratectomy, different types of corneal inlays (refractive, keratophakic, pinhole), intracorneal femtosecond laser procedures, techniques for scleral weakening, second-generation multifocal and accommodating intraocular lenses (IOLs).
The aim of the study was to present different types of laser treatment for presbyopia. Including and excluding criteria, success rate of different laser corrections were presented.

Słowa kluczowe: akomodacja, prezbiopia, starczowzroczność, korekcja laserowa, monowizja, LASIK.

Keywords: accommodation, presbyopia, laser treatment, monovision, LASIK.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI