Wydanie 4/2011
str. 13

Zmiany powierzchni oka związane z wiekiem a korekcja starczowzroczności. Dysfunkcja gruczołów Meiboma – epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postępowanie, podstawy leczenia

Age-related Ocular Surface Disease vs Presbyopia Correction. Meibomian Gland Dysfunction – Epidemiology, Etiopathogenesis, Risk Factors, Management and Treatment

Anna M. Ambroziak, Małgorzata Woronkowicz, Marta Kita-Mosek, Ewa Langwińska-Wośko

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: Meibomian gland dysfunction (MGD) is one of the most common age-related ocular surface disorders. Although the vast majority of population seems to be affected it is often under-diagnosed and under-treated in clinical care. A consensus and contemporary understanding of definition, classification and diagnostic criteria as well as dissemination of the knowledge among ophthalmologists is a key element to treatment success. Although MGD has been described as a condition for more than 100 years there are several concerning issues which have yet to be determined in systematic studies. Proper management of age-related ocular surface alterations including MGD are essential for all kinds of effective presbyopia correction.

Słowa kluczowe: dysfunkcja gruczołów Meiboma, tylne zapalenie brzegów powiek, zmiany powierzchni oka, zespół suchego oka, starczowzroczność.

Keywords: Meibomian gland dysfunction, posterior blepharitis, ocular surface disease, dry eye syndrome, presbyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI