Wydanie 2/2011
str. 39

Dzieci i młodzież a soczewki kontaktowe

Children and Teenagers and Contact Lenses

Tomasz Tokarzewski

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Summary: Reasons, why children and teens are interested in wearing contact lenses, are the same as for adults. The fitting process could be divided into two or three visits. Most children could be fitted with standard disposable lenses. In the beginning parents must help children to insert and remove lenses, but after some training they are able to do it themselves.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, dzieci, młodzież, aplikacja soczewek

Keywords: contact lenses, children, teenagers, contact lens fitting.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI