Wydanie 2/2011
str. 28

Zastosowanie własnego zestawu testów do prowadzenia badań przesiewowych narz±du wzroku u dzieci i młodzieży

Application of the Vision Screening Tests Set in to Use in Children

Danuta Pieczyrak, Bogdan Mi¶kowiak

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogdan Mi¶kowiak

Summary: Vision screening is the basic examination method of preschool and school children’s vision. On initiative of the World Health Organization and World Council of Optometry the optometric and ophthalmic research was conducted on vision parameters in population of children in different world regions in a global program “Vision 2020. The right to sight”. In Poland range of prophylactic vision health care in children and adolescents survey visual acuity, colour vision and strabismus. Presented research, as well as quotable, indicate that beyond disturbances in above mentioned areas, school children have problems with binocular vision and near vision. Authors suggest that applied until now tests set should be widened by plus lens test, stereo vision, near point of convergence and phoria examinations. Early defect discovery, which should be corrected, will enable the proper development of visual function, will select the children who need referral to specialist research, as well as it will improve the children educational achievements.

Słowa kluczowe: badania przesiewowe, ostro¶ć wzroku, test soczewki dodatniej, stereopsja, punkt bliski konwergencji, foria, widzenie barw.

Keywords: vision screening, visual acuity, plus lens test, stereo acuity, near point of convergence, phoria, colour vision.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI