Wydanie 2/2011
str. 25

Współistnienie wad refrakcji z różnymi postaciami zeza

Refractive Errors Coexistence with Different Forms of Strabismus

Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Summary: This paper describes possible coexistence of many types of refractive errors such as: hypermetropia, myopia, myopic astigmatism, hyperopic astigmatism and mixed astigmatism with latent strabismus (esophoria, exophoria, hyperhoria and hypophoria) as well as with manifest strabismus (esotropia, exotropia, hypertropia and hypotropia).

Słowa kluczowe: błąd refrakcji, zez.

Keywords: refractive errors, strabismus.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI