Wydanie 1/2011
str. 21

Suche oko u dzieci

Dry Eye in Children

Mirosława Grałek, Barbara Chipczyńska

Klinika Okulistyki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek

Summary: The paper describes clinical and epidemiological aspects of pediatric dry eye and diagnostic methods. In children dry eye can be misdiagnosed as inflammation due to infection, allergy or trauma by foreign body and correct treatment delayed. There are multiple causes of dry eye in children. It can occur in association with a number of congenital, autoimmune, endocrine, and inflammatory disorders, or under certain environmental and nutritional conditions. Early manifestation of dry eye symptoms in children are a potential indication of congenital or of systemic diseases. It is necessary to pay attention on local treatment not only also general.

Słowa kluczowe: film łzowy niemowląt, suche oko, dzieci, choroby wrodzone, choroby układowe, postępowanie lecznicze.

Keywords: tear film of infants, dry eye, children, congenital diseases, systemic diseases, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI