Wydanie 1/2011
str. 13

Leki przeciwgrzybicze stosowane w okulistyce

Antifungal Medicines Use in Ophthalmology

Agnieszka J. Nasiłowska1, Anna M. Ambroziak1, Ewa Langwińska-Wośko1, Piotr Skopiński1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Summary: Fungal eye infection in Poland constitute a diagnostic and therapeutic challenge for ophthalmologist. This is due to many problems. It is noteworthy difficulties in constructing a correct diagnosis – a fungal etiology often is not taken into account. Laboratory isolation of fungal pathogens causes several difficulties. Pharmacological treatment is not satisfactory due to poor penetration into the cornea, a narrow-spectrum of local antifungal preparation as well as the limited availability and high prices of these drugs in our country. The aim of the paper was to discuss problemof fungal infections in ophthalmology and to discuss therapeutic possibilities in our everyday practice.

Słowa kluczowe: grzybicze zapalenie rogówki, grzybicze zapalenie narządu wzroku, diagnostyka, leki przeciwgrzybicze, leczenie.

Keywords: keratomycosis, fungal eye infection, diagnosis, antifungal medicine, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI