Wydanie 3/2010
str. 32

Występowanie astygmatyzmu i rozważania nad konieczno¶ci± jego korekcji u uczniów szkół specjalnych

The Astigmatism Occurrence and Consideration About its’ Correction Necessity in Students from the Special Schools

Hanna Buczkowska, Katarzyna Perz, Bogdan Mi¶kowiak, Monika Feltzke

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Mi¶kowiak

Summary: Purpose: The aim of this research was to evaluate how often astigmatism occurs among handicapped students from Polish special schools and also to examine the sharpness of vision among students with diagnosed astigmatism.
Material and methods: 215 students from 7 to 22 years were examined (the average age was 14.3 ± 3.09). Study included following parameters: autorefractometer examination (Shin Nippon A type) and distance visual acuity.
Results: Astigmatism over 0.75 diopters (individuals with correction) was found in 77.2% (right eye) and 72.7% (left eye) of the examined cases. Astigmatism over 0.75 diopters (individuals without correction) was found in 26.9% (right eye) and 20.2% (left eye) of cases. The best average results for visual acuity among individuals with optical correction were found in cases with small astigmatism degree (0.9 ± 0.2 for the right eye and 0.8 ± 0.38 for the left eye). The similar situation occurred in a group of individuals without optical correction. The average visual acuity for the right eye was 0.7 (standard deviation 0.38) and for the left eye 0.7 (standard deviation 0.37).
Conclusion: Astigmatism is a common refractive error among students from special schools. The examined students, even the ones with a small degree of astigmatism, did not reach the common average visual acuity level (1.0) therefore we suggest to carry out mass visual examination among students from special schools and correction of astigmatism and other refractive error.

Słowa kluczowe: astygmatyzm, ostro¶ć wzroku, szkoła specjalna.

Keywords: astigmatism, visual acuity, special school.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI