Wydanie 3/2010
str. 23

Współczesne możliwości operacyjnego leczenia astygmatyzmu

Contemporary Possibilities of Surgical Astigmatism Treatment

Ewa Bilińska1, Maria Omulecka2, Michał Wilczyński1

1 Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
2 Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Loba

Summary: Astigmatism is a common refractive error affecting vision. Corneal astigmatism can be eliminated with a variety of surgical techniques. The modern concept of both refractive corneal and lens surgery is geared toward achieving the best possible postoperative visual acuity as well as maximizing spectacle independence in patients. All these methods have some limitations. Accurate selection of patients seems to be key to successful corneal and lens refractive surgery. The authors describe different methods of refractive surgery of cornea and lens for astigmatism correction.

Słowa kluczowe: astygmatyzm, niezborność, korekcja, chirurgia refrakcyjna.

Keywords: astigmatism, correction, refractive surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI