Wydanie 1/2010

Depresyjność a poczucie koherencji (SOC) jako wyznaczniki funkcjonowania w życiu codziennym osób słabowidzących

Depressive Disorders and the Sense of Soherence (SOC) as Determinants of Everyday Functioning in People with Poor Vision

Krystyna Kurowska, Anna Kordylewicz

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann

Summary: Introduction: According to Antonovsky, sense of coherence (SOC) is the key element for being healthy. It enables people to cope with everyday stress and face various problems. Using available resources of external and internal environment, people with poor vision can adapt to their situation and function normally in everyday life. Aim: The aim of the study was to analyze relationship between incidence of depressive disorders and sense of coherence in people with poor vision. Material and methods: 74 people were included in the study, which was conducted in Rehabilitation and Training Center, 33 Powstancow Wielkopolskich Street, Bydgoszcz. SOC level was assessed using SOC-29 and the degree of depression was measured with Beck Depression Inventory (BDI). Results: The respondents? levels of comprehensibility were different. Significant differences were found in the scope of depressive disorders. Global SOC was lowered (122). The relationship between higher level of comprehensibility and lower depression level was statistically significant. Conclusions: The results may help recognize needs and problems of people with poor vision. Appropriate therapy, including psychological aspects and rehabilitation may prepare these people for independent functioning.

Słowa kluczowe: słabowzroczność, poczucie koherencji (SOC), depresja.

Keywords: poor vision, sense of coherence (SOC), depression.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI