Wydanie 1/2010

Osoby słabowidzące - poczucie koherencji a style radzenia sobie w życiu codziennym

Sense of Coherence and Styles of Coping with Everyday Life in Visually Impaired Individuals

Krystyna Kurowska, Magdalena Zaremba, Beata Haor, Leokadia Rezmerska

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: dr n med. Mirosława Felsmann

Summary: Introduction: Sense of coherence (SOC) is a factor that influences the ability to cope with stress. Aim: The aim of the study was to show the relationship between SOC level and styles of coping with everyday life in visually impaired individuals. Material and methods: 74 individuals were included in the study, which was conducted in the Rehabilitation and Training Center, 33 Powstancow Wielkopolskich Street, Bydgoszcz. SOC level was assessed using SOC-29. Coping was measured using the Coping Inventory of Stressful Situation (CISS questionnaire). Results: It was observed that the SOC level in the examined group was low (119). Components of SOC and styles of coping with difficult situation differed within the group of the visually impaired. The emotionally centered and avoidance centered styles were the styles most commonly chosen by the examined group. Conclusions: Estimation of SOC level and styles of coping with everyday life may become a prognostic factor of planning consecutive stages of care in visually impaired individuals.

Słowa kluczowe: poczucie koherencji (SOC), radzenie sobie ze stresem, słabowidzący.

Keywords: sense of coherence (SOC), styles of coping with stress, visually impaired.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI