Wydanie 1/2010

Zespół Stillinga-Türka-Duanea - charakterystyka grupy pacjentów

Stilling-Türk-Duanea Syndrome - Patients Group Characteristics

Magdalena Sildatke-Bauer (1), Anna Budzyńska-Sildatke (2)

1) Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa Kierownik: dr n. med. Urszula Kozak-Tuleta 2) Oddział Leczenia Zeza Szpitala Specjalistycznego Gdańsk-Zaspa Kierownik: lek. med. Agnieszka Zapaśnik

Summary: The aim of the study was to analyze features of a group of Duane syndrome patients treated in Strabismus and Amblyopia Treatment Center of St. Adalbert Hospital in Gdansk, Poland. Methods: Retrospective analysis of patients records: history, refractive errors, binocular vision, amblyopia, eye aligment and recommended treatment. Results: We analyzed records of 33 patients diagnosed with Duane syndrome. Type I Duane syndrome was diagnosed in 28 patients, type II in 3 patients and type III in 2 patients. In 22 restriction of eye movements was present in the left eye (67%), in 6 cases right eye and 5 patients had binocular Duane?s syndrome. Strabismus was diagnosed in 18 patients (65%); 13 needed surgery for strabismus or abnormal head posture. Ambliopia was present in 7 patients (21%). Conclusions: Observations made by authors are similar to observations made in other publications. Patients with Duane syndrome need regular ophthalmological care, especially in childhood in adolescence because of high prevalence of strabismus and amblyopia in this population.

Słowa kluczowe: zespół Duanea, wrodzone zaburzenia nerwów czaszkowych, zez, niedowidzenie.

Keywords: Duane?s syndrome, congenital cranial dysinnervation disorder, strabismus, amblyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI