Wydanie 3/2009

Rozluźnienie akomodacji metodami niefarmakologicznymi

Accomodation Loosening Using Non-pharmacological Methods

Andrzej Piotrowski

Summary: In the following paper I will take a close look at non-pharmaceutical methods of accommodative spasm to relax

Słowa kluczowe: spazm akomodacji, fluktuacja akomodacji, amplituda akomodacji, ezoforia akomodacyjna.

Keywords: accommodative spasm, accommodative fluctuations, accommodation amplitude, accommodative esophoria.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI