Wydanie 2/2009

Rozpoznanie spazmu akomodacji

Accommodative Spasm Detection

Andrzej Piotrowski

Summary: In the following paper I will take a close look at non-pharmaceutical methods of accommodative spasm detection.

Słowa kluczowe: ujemna względna akomodacja, spazm akomodacji, fluktuacja akomodacji, amplituda akomodacji, sprawność akomodacji, esoforia akomodacyjna.

Keywords: relative negative accommodation, accommodative spasm, accommodatve fluctuations, amplitude of accommodation, accommodative facility, accommodative esophoria.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI