Wydanie 1/2009
str. 11

Chirurgiczne metody korygowania starczowzroczności

Surgical Procedures for the Treatment of Presbyopia

Justyna Izdebska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: Presbyopia remains the last major challenge of refractive surgery. Advancing interest in presbyopia had led to many innovation in cornea, lens and sclera surgery. Although we have some solution for presbyopia correction, there is no one perfect treatment for all patients. Some of these methods have high degrees of chromatic aberration, reduced mesopic and scotopic vision, loss of binocular vision. Procedure such presby-LASIK, conductive keratoplasty, corneal inlays, scleral procedures and IOL implantation are reviewed in this paper.

Słowa kluczowe: starczowzroczność, presby-LASIK, keratoplastyka, wieloogniskowe IOL, akomodacyjne IOL.

Keywords: presbyopia, presby-LASIK, conductive keratoplasty, multifocal IOL, accommodative IOL.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI